Tuesday, May 27, 2008

WALE & JUSTICE - W.A.L.E.D.A.N.C.E

JA DETTE ER RETT og SLETT NICE!!!!!!
Tenk om MTV klarte å playliste sånt?
Wale&Justice ute på INTERSCOPE!!

No comments:

Related Posts with Thumbnails